Odťahová služba NONSTOP

0905/187 459, 037/16 154Objednávkový formulár

* Objednávateľ meno /spoločnosť * E-mail * Tel / mob. * Typ. Mot. voz. – údaj z TP * EČV, prípadne iné identifikačné číslo mot. voz.
* Celková hmotnosť vozidla
do 2t
do 3,5t
nad 3,5t do 7,5t
nad 7,5t
3 nápravy
4 nápravy
Autobusy
Motocykle
Obytné vozidlá
Obytné prívesy

Stavebné stroje a zariadenia
Veľkosť, rozmery, pohotovostná váha :
* Dôvod odťahu
Porucha
Nehoda- poškodenie náprav
Potrebné hydraulické rameno

Prevoz špecifického vozidla Pretekárske vozidlo
Vozidlo s malou svetlou výškou, rozmer pneu.
* Miesto nakládky / ak je možné súradnice GPS, časová dostupnosť * Odovzdávajúci na mieste nakládky * Miesto vykladky / ak je možné súradnice GPS, časová dostupnosť * Preberajúci – oprávnená osoba na prevzatie
Potvrdzujem záväzne svoju objednávku.

Krok: 1 z 5