Odťahová služba NONSTOP

0905/187 459, 037/16 154

Kontakt

Odťahová služba NITRA

Levická 12, v priestoroch Autoservisu BDM

Odťahová služba VRÁBLE

Staničná 594, oproti OMV pumpe

Odťahová služba ZLATÉ MORAVCE

Hollého 3

Odťahová služba NOVÉ ZÁMKY

Považská ulica 38 - v areále bývalého Baltransu

GOLIANOVO - sídlo firmy

Golianovo 350, Golianovo

 • Tel.: 037/16154

 • Dispečing - SK: 0905/187 459

 • Dispečing - EN+DE+HU: 0905/707 030

 • Fax: 037/658 11 95

 • Mail: info@sosteam.sk

odtahovka

Platca DPH

 • SOS TEAM Nitra s.r.o.
 • 95108 Golianovo 350
 • IČO: 36563978
 • DIČ: 2021877605
 • IČ DPH: SK2021877605
 • Peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s.
 • SWIFT: CEKOSKBX
 • IBAN: SK24 7500 0000 0040 2521 6762
 • Tel.: 0905/187459, 037/16 154
 • Fax: 037/6581195
 • info@sosteam.sk
 • www.sosteam.sk

Neplatca DPH

 • Firma DUCHOŇ
 • 951 08 GOLIANOVO 350
 • IČO: 35005190
 • DIČ: 1026645840
 • Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.
 • Adresa peňažného ústavu: Podzámska 43, 949 01 Nitra
 • Číslo účtu: 2617290641/1100
 • SWIFT: TATR SK BX
 • IBAN: SK24 1100 0000 0026 1729 0641
 • Tel.: 0905/187459, 037/16 154
 • Fax: 037/6581195
 • info@037-16154.sk
 • www.037-16154.sk

S.O.S.TEAM Nitra