Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ

Aké údaje o vás spracúvame?

Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti. 

Účely a právna základy spracúvania osobných údajov

 Účel spracúvania

 Právny základ

 Rozsah osobných údajov

Obchodná agenda a komunikácia (zmluvy, objednávky, ponuky a súvisiaca komunikácia)

Nariadenie GDRP čl. 6 ods. 1 písm.  b) nariadenia - plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt, doplňujúce údaje o objednanej službe, údaje o  vozidle, mieste a čase poskytnutia

Vedenie účtovníctva

Nariadenia GDPR čl. 6 ods. 1. písmo c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 431/2002 o účtovníctve

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb (v zmysle GDPR)

Nariadenie GDPR čl. 6 odst. 1. písm. c) - zákonná povinnosť

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

Marketingová komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí

Nariadenie GDRP čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt, profil na sociálnej sieti a príspevky

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie. Profilovanie využívame iba v malom rozsahu v rámci on-line marketingu, pre prispôsobenie obsahu reklám a nemá na vás žiadne právne účinky.  

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom, alebo kategóriám príjemcov. Ich aktuálny zoznam Vám poskytneme na vyžiadanie

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

Doba uschovávania osobných údajov.

VAše Práva ako dotknutých osôb 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva. 

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť osobne, alebo poštou doručením žiadosti na našu adresu. Žiadosť nemá predpísanú formu, uveďte v nej kontaktné informácie, o čo žiadate a prípadne vašu žiadosť doplňte o informácie, ktoré nám pomôžu vybaviť ju.  

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.  

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.   

 

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo máte otázky môžete sa na nás obrátiť telefonicky, alebo  písomne na adrese:

SOS TEAM Nitra s.r.o.
Golianovo 350, 95108 Golianovo

Tel: +421 905 70 70 30
e-mail: info@sosteam.sk

 

Prečo si vybrať odťah S.O.S Team Nitra?

Disponujeme najväčším technickým zázemím a vybavením pre havarijné vyslobodzovanie nielen osobných ale aj nákladných vozidiel, strojov a autobusov. Naše call centrum je tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní ročne! Dispečeri spolu s našim vyškoleným personálom urobia maximum pre vašu spokojnosť.

Do 5 minút od zistenia podrobnejších informácií vám vyrazíme na pomoc nielen v rámci Slovenskej a Českej republiky, ale aj celej Európy. Obrátiť sa na nás môžete kedykoľvek.

Kontaktujte naše nonstop call centrum na telefóne 0905/187 459, 00421 905 70 70 30.
Naši partneri
 • ASA – Autoklub Slovakia assistance
 • Coris Bratislava
 • Europ assistance
 • EuroCross assistance
 • Global Assistance
 • AXA Assistance
 • Zimmer
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Polícia Slovenskej republiky
 • Mondial

Partneri

 • ASA – Autoklub Slovakia assistance
 • Coris Bratislava
 • Europ assistance
 • EuroCross assistance
 • Global Assistance
 • AXA Assistance
 • Zimmer
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Polícia Slovenskej republiky
 • Mondial

Kontakt

 • Nonstop
  00421 905 187 459
 • Rýchlostná cesta R1
  50. km
 • Sídlo firmy

  SOS TEAM Nitra s.r.o.
  Golianovo 350
  95108 Golianovo

  Telefon dispečing

  SK: 00421 905 70 70 30

  EN+DE+HU: 00421 905 70 70 30

 • Pobočky

  Odťahová služba NITRA Rýchlostná cesta R1, 50 km

  Odťahová služba VRÁBLE Staničná 594, oproti OMV pumpe

  Odťahová služba ZLATÉ MORAVCE Hollého 3

  Odťahová služba NOVÉ ZÁMKY Považská ulica 38 - v areále bývalého Baltransu

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Další informace